Utbildning

Gävle ADR-konsult erbjuder följande utbildningar: 

GRUNDKURS
Krävs vid transport av farligt gods som styckegods, d.v.s. i dunkar, kartonger, fat m.m.

3 DAGAR

SPECIALKURS KLASS 1
Krävs vid transport av explosivämnen, utöver grundkurs

1,0 DAG

SPECIALKURS TANK
Krävs vid transport i tankbil eller tankcontainer, utöver grundkurs

1,5 DAG

REPETITION GRUND
När Du skall förlänga ett giltigt intyg

1,5 DAG

REPETITION KLASS 1

0,5 DAG

REPETITION TANK

0,5 DAG

UTBILDNING ENLIGT 1.3 ADR
För t.ex. de som transporterar farligt gods som s.k. värdeberäknad mängd, arbetar på terminaler, skickar iväg farligt gods eller hanterar farligt gods inom jord- eller skogsbruk eller inom delar av byggsektorn

1 DAG
(OFTAST)
 

KOMMANDE KURSER:

Repetitionskurs styckegods, klass 1 och tank

29 - 31 januari 2021
                           

Förstagångskurs styckegods

 Inget datum fastställt, hör av Dig!

Lärare är Arne Lövgren, som har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB´s) godkännande att verka som lärare. I utbildningen ingår också kunskaper om brand och första hjälpen, inklusive praktiska övningar. 

Välkommen!

© Gävle ADR-konsult  |  Industrigatan 12 |  802 83 Gävle  |  Tel: 070 625 85 53  |  info@gavleadrkonsult.se
Drift & Produktion: Wikinggruppen