Säkerhetsrådgivare

Transport av farligt gods innebär särskilda risker. För att få transportera farligt gods krävs att en rad villkor är uppfyllda, bl.a. avseende förpackningar, märkning, dokumentation, samlastning, skyltning, utbildning m.m.

Sedan 1 januari 2000 finns det inom hela Europa krav på att de företag som antingen transporterar farligt gods eller är avsändare av farligt gods skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren skall tillsammans med företagsledningen se till att det finns tillräcklig kunskap för att genomföra arbetet med minsta möjliga risker, att det finns rutiner och arbetsbeskrivningar för hantering av farligt gods, att gällande lagar och regler följs och att uppföljning av eventuella brister sker.

Genom att kontinuerligt arbeta med dessa frågor kan Gävle ADR-konsult hela tiden vara uppdaterad när det gäller lagstiftning och andra krav. Dessutom kommer erfarenheter från ett företag även andra tillgodo. Som kund får Ni alltid tillgång till den erfarenhet som byggts upp under åren.

© Gävle ADR-konsult  |  Industrigatan 12 |  802 83 Gävle  |  Tel: 070 625 85 53  |  info@gavleadrkonsult.se
Drift & Produktion: Wikinggruppen