Om företaget

Jag som driver företaget Gävle ADR-konsult heter Arne Lövgren. Jag är civilingenjör och har arbetat i transportbranschen i 20 år, senast som affärsområdeschef på Gestrikefrakt AB, innan jag år 2000 startade egen verksamhet.

Företaget har två huvudverksamheter. Den ena är säkerhetsrådgivning åt både större och mindre företag. Den andra är utbildning inom området farligt gods.

Säkerhetsrådgivarens uppgift är att hjälpa företag att hantera farligt gods på ett så säkert sätt som möjligt. Det gör vi genom att, tillsammans med företagsledningen, inventera den befintliga hanteringen, skapa rutiner för hantering, dokumentation, utrustning, skyltning, följa upp utbildningar m.m.

Vi utbildar dels förare som behöver ADR-intyg, men även annan personal som på något sätt är delaktig i transporter av farligt gods.

Dessutom kan vi genomföra miljöutredningar, t.ex. om Ni funderar på att införa ett miljöledningssystem i företaget, och hjälpa till vid tillståndsansökningar.

© Gävle ADR-konsult  |  Industrigatan 12 |  802 83 Gävle  |  Tel: 070 625 85 53  |  info@gavleadrkonsult.se
Drift & Produktion: Wikinggruppen